donderdag, februari 02, 2006

BRAZILIË BUIGT VOOR ARGENTINIË

SÃO PAULO, 02/02/2006 – De Braziliaanse en Argentijnse regeringen zijn gisteren akkoord gegaan met een systeem van handelswaarborgen tussen de twee landen. In de bilaterale afspraak (Mecanismo de Adaptação Competitiva, MAC) mag een land tijdelijk handelsbelemmeringen opleggen aan het andere land als blijkt dat de locale industrie wordt bedreigd door een ‘invasie’ van producten van het buurland.

Argentinië vroeg al jaren om een dergelijk mechanisme omdat haar economie wordt overspoeld door goedkopere Braziliaanse textielproducten en huishoudelijke apparaten. Argentinië, die in het kader van de Mercosul een vrijhandelsakkoord heeft met haar continentale buurland, heeft een handelstekort van 3,6 miljard dollar met Brazilië.

Het systeem van handelsbelemmeringen wordt algemeen gezien als een overwinning voor de Argentijnen. De kniebuiging van de Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva is dan ook voornamelijk een poging om de Mercosul, het door Brazilië gepromote project voor regionale integratie, nieuw leven in te blazen. Door de Argentijnen te paaien verwacht hij dat ze weer volmondig achter de Mercosul gaan staan.

De Braziliaanse industriële sector is diep teleurgesteld met het akkoord. Roberto Gianetti da Fonseca van de Vereniging van Industrieën van de Staat São Paulo (FIESP) noemt de maatregel “tegenstrijdig met de principes van de vrijhandel”. Volgens de Fonseca wordt de Mercosul zo “een bureaucratisch regime en niet een vrijhandelszone”.

Geen opmerkingen: