maandag, juni 05, 2006

LULA GAAT MET RUIME VOORSPRONG HET WK IN

SÃO PAULO, 05/06/2006 – Aan de vooravond van het WK voetbal in Duitsland, dat Brazilië voor zeker één maand zal platleggen, heeft de Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva in alle peilingen voor de presidentsverkiezingen van oktober een comfortabele leiding genomen. Drie opeenvolgende metingen van drie verschillende instituten laten zien dat de aanhang van de president groeit en dat als de trend doorzet, Lula al in de eerste ronde zal worden herkozen als president van het grootste land van Zuid Amerika.

De laatste peiling op 2 juni, gehouden door het onderzoeksinstituut Vox Populi, geeft de zittende president 49% van de stemmen in de eerste ronde tegenover 23% voor zijn belangrijkste rivaal, ex-gouverneur van São Paulo Geraldo Alckmin. Het resultaat bevestigt de metingen van twee andere onderzoekinstituten, Datafolha (Lula 43% in de eerste ronde) en Ibope (Lula 48% in de eerste ronde), die hun gegevens de afgelopen twee weken publiceerden. Om in de eerste ronde herkozen te worden moet Lula een absolute meerderheid behalen.

Precies een jaar geleden leken de kansen voor de herverkiezing van president Lula in rook op te gaan, bij het uitbreken van een groot corruptieschandaal in zijn eigen arbeiderspartij, o Partido dos Trabalhadores (PT). De PT wordt er onder anderen van beschuldigd parlementariërs te hebben omgekocht in ruil voor steun in het congres.

Maar de relatief gunstige ontwikkeling van de Braziliaanse economie en de substantiële uitbreiding van sociaal-economische programma’s gericht op de armere lagen van de bevolking, heeft de zittende president een robuuste electorale basis verschaft. Na maanden lang te hebben gewankeld onder ernstige verdenkingen van corruptie, lijkt Lula sinds begin 2006 daardoor een immuniteit te hebben ontwikkeld voor alle beschuldigingen. De positieve prognoses voor de Braziliaanse economie dragen verder bij aan de kansen voor president Lula.

donderdag, juni 01, 2006

BRAZILIAANSE ECONOMIE GROEIT 1,4% IN HET EERSTE TRIMESTER

SÃO PAULO, 01/06/2006 – Het Bruto Nationaal Product (BNP)van Brazilië is in het eerste trimester van 2006 met 1,4% gegroeid in vergelijking met het laatste trimester van 2005. Dat is het beste resultaat voor de Braziliaanse economie sinds het derde trimester van 2004 toen het BNP een groeicijfer van 1,7% liet zien. Volgens het Braziliaanse instituut voor statistiek IBGE zijn de positieve cijfers van begin 2006 te danken aan de expansie van de interne markt en een toename in de investeringen. Dit staat in contrast met de afgelopen jaren toen de economische groei van Brazilië bijna volledig kon worden toegeschreven aan de toename van de export.

Het meest hoopgevende signaal voor de Braziliaanse economie is de sterke toename in investeringen. In vergelijking met het trimester ervoor stegen deze met 3,7%. Investeringscijfers zijn een goede indicator voor het vertrouwen van ondernemers in de economie en versterken de kansen voor toekomstige groei. De stijging is voornamelijk het gevolg van de dalende rentestand in Brazilië. Gisteren verlaagde de centrale bank van Brazilië voor de achtste achtereenvolgende keer de rentestand naar 15,25%.

De exportsector in Brazilië lijkt echter te stagneren. In het eerste trimester van 2006 groeide de uitvoer maar met 3,6% terwijl de import in dezelfde periode met 11,6% steeg. Deze verschuiving in de handelsbalans zorgde ervoor dat de in- en uitvoer van goederen en diensten met een half procentpunt negatief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het BNP. De voornaamste oorzaak voor de afkoeling van de Braziliaanse exportsector is de sterke stijging in 2005 van de Braziliaanse nationale munt, de real, ten opzichte van de euro en de dollar. Braziliaanse producten en diensten zijn daardoor duurder geworden in de wereldmarkt.

In vergelijking met andere opkomende economieën loopt Brazilië ook met de goede groeicijfers achter. Als het eerste trimester van 2006 wordt vergeleken met dezelfde periode in 2005 dan laat het land een groei van 3,4% zien. Andere belangrijke ontwikkelingslanden laten een veel expressievere economische groei zijn. China, India, Venezuela en Argentinië groeien allen ruim boven de 8%.

Desondanks zijn de economische cijfers van het eerste trimester een opsteker voor president Lula. De prestaties van de Braziliaanse economie zullen zijn voornaamste wapen zijn in de aanstaande presidentsverkiezingen van oktober. Lula noemde de cijfers dan ook “fantastisch nieuws”.