donderdag, april 13, 2006

HOOFDOFFICIER: PARTIJTOP PT WAS CRIMINELE ORGANISATIE

SÃO PAULO, 13/04/2006 – De oude partijtop van de Partido dos Trabalhadores (PT), de partij van de Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva, was een criminele organisatie. Het maakte zich onder anderen schuldig aan actieve en passieve corruptie, witwassing en verduistering van publieke fondsen en het had als doel zich voor de lange termijn aan de macht te handhaven door middel van de omkoping van andere politieke partijen en de illegale financiering van haar verkiezingscampagnes. Dat staat in de keiharde, formele beschuldiging die de hoofdofficier van justitie, Antonio Fernando de Souza, heeft neergelegd bij het Braziliaanse Hooggerechtshof.

De hoofdofficier wijst de oud-kabinetschef van de regering Lula, José Dirceu, aan als de leider van deze criminele organisatie en vraagt de opening van processen tegen nog 40 andere personen die deel uitmaakten van de ‘bende’. Onder de aangeklaagden bevinden zich ook José Genoino, Delúbio Soares en Silvio Pereira, respectievelijk de oud-president, oud-penningmeester en oud-secretaris van de PT. President Lula wordt niet genoemd in de aanklacht. Volgens de hoofdofficier bestaan er tot op heden geen aanwijzingen om de president te beschuldigen.

De werkwijze van de bende, een woord dat in zijn rapport 51 keer voorkomt, was geraffineerd en onderverdeeld in een politieke, een publicitaire en een financiële tak, aldus de hoofdofficier.

Met de aanklacht van de hoofdofficier, die is benoemd door president Lula zelf, wordt de versie van de sympathisanten van de regering voor het corruptieschandaal dat het Braziliaanse politieke bestel al sinds juni 2005 teistert, nagenoeg onhoudbaar. Volgens die versie zouden parlementariërs niet zijn omgekocht door de PT, maar waren de geldoverdrachten bedoeld om oude ‘niet geboekte’ campagneschulden te dekken.

Geen opmerkingen: