vrijdag, december 23, 2005

BRAZILIAANSE RENTEREKENING: 55 MILJARD EURO

SÃO PAULO, 23/12/2005 - De Braziliaanse overheid moest in de periode van januari tot en met november 2005 al 146 miljard Braziliaanse real (+/- 55 miljard euro) aan rente betalen over de uitstaande publieke schuld. Om deze rekening te bekostigen dient de Braziliaanse overheid een enorm primair begrotingsoverschot (baten minus kosten, zonder rentebetalingen)te verwezenlijken. Tot november had de staat al een primair begrotingsoverschot van 5,58% van het Bruto Nationaal Product (BNP): 98,6 miljard real (+/- 35 miljard euro.) Bij lange na niet voldoende om de rentekosten te dekken. De niet afgeloste rente wordt toegevoegd aan de publieke schuld die nu al bijna 1000 miljard Braziliaanse real bedraagt.

Om een indruk te krijgen van de bedragen, om 55 miljard te bezuinigen zou de Nederlandse regering bijvoorbeeld de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Sociale zaken volledig moeten afschaffen.

Geen opmerkingen: